издръжка

Издръжка. Издръжка на Деца на Родители без Брак

Съгласно чл. 143 от СК :“ Всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на...

Развод по Взаимно Съгласие

Човешките отношения са изключително сложни. Любовта не винаги успява да преодолее проблемите, битието, безпаричието, вмешателствата на роднини и егото на...

адвокатски услуги София

Адвокатски и Правни Услуги в София

Консултиране в сферата на търговското право, вещното право, административното право, данъчното право, принудително изпълнение, консултации, както и: Консултиране на инвестиционните...