Споделеното родителство /СР/ е правна възможност, с която родителите ще имат еднакви родителски грижи.

Сегашната практика на съдилищата хвърля тежестта по отглеждането на родените от брака / или фактическо съжителство деца изключително върху майките. Отговорностите на родителството не се споделят еднакво от двата пола. Грижите за децата падат основно върху майките, което е за сметка на жените. Това задържа жените на работни места, които им позволяват да имат по- малка трудова заетост или да излизат от работа, с оглед на нуждата от оставяне и взимане на децата в детски ясли или учебни заведения. От своя страна пък това води до разлика в заплащането на двата пола, както и до дискриминация на жените. Жени с малки деца по-трудно си намират работа от жени без деца или от мъже. Все още е честа практиката на интервюта за работа да се задават такива въпроси от страна на работодателя.

Никой не желае да наема работник / особено с малки деца/, на който често може да се налага да отсъства от работното си място непредвидено поради заболявания на децата. Споделеното родителство ще доведе до намаляване на разликата в заплащането между мъже и жени, ще улесни работодателите да задържат добри служителки на работа, ще позволи на повече жени да поемат ръководни постове и да се реализират по – добре в бизнеса. Ще е от полза и за самия бизнес. В момента жените не могат да разгърнат умствения си потенциал, тъй като са непрестанно заети с грижите по децата и от тях се изисква да са жените чудо, като успешно да съчетават хиляди неща без да имат достатъчно време за почивка. Също така считаме, че СР ще защитава жените, който не могат да намерят работа, само поради факта, че имат малки деца и могат да работят само определени часове. Много жените често остават на работни места, които не им харесват, само защото така могат да си гледат децата / работодателя им позволява да излизат по- рано от работа/.

Друга често срещана хипотеза е – жената да не работи изобщо, поради нарастващия проблем с липсата на достатъчно места в яслите и да разчита на финансовата помощ на бившия си партньор или на роднини, което автоматично я постава в затруднено финансово положение и чуждо благоговение. Да не говорим, че това се отразява на по- късен етап на жените върху пенсията им и качеството им на живот. Освен положителния ефект за самите жени, СР неминуемо ще е от полза и за самите деца, като ще позволи на децата да общуват повече и с двамата си родители и да се учат и от двамата си родители. Ползите от споделеното родителство са неизчерпаеми, като някой от тях са и здравословни. Жените в днешно време са изправени пред хиляди задължения, водещи до изключителен стрес и когато времето не достига, първото нещо от което жените спестяват е грижата за себе си. В опитите да жунглират между това да изкарват пари, да поддържат сами дом и да са родители сами, социалния им и любовен живот изчезва.

По този начин се застрашава психичното здраве на жените и изпадане в депресии е често срещана хипотеза. Всеки човек има разнообразни нужди и когато всекидневието е изцяло заето с грижите за децата, останалите нужди на всяка жена остават незадоволени. И докато мъжете след раздяла съумяват да намерят любов, защото са много по- малко заети и ангажирани с децата, то това за повечето жени не е така, защото грижата за децата отнема цялото им свободно време и на практика любовния им живот остава на заден план, ако въобще такъв съществува. Много жени просто не могат да намерят допълнително време, за да излизат с приятелки или на срещи, тъй като цялото им време е ангажирано. Така след като децата пораснат и поемат по пътя си жените/ майките/ остават напълно сами.

Едно дете се прави от двама души и грижата за това дете, трябва да е споделена, а не да пада главно върху единия от тях, като тази грижа е дори подценявана. В обществото витае погрешното мнение, че една ли не майките на деца не правят нищо по цял ден освен да седят по кафетата. Давайки възможност трудът и усилията на една майка да бъдат изпитани от бащата, това ще промени погрешните нагласи в обществото. Така усилията по отглеждането на децата ще бъдат правилно разбрани от другия пол и оценени. СР ще доведе до правилно разпределяне на усилията по отглеждане на едно дете. Необходимо е провеждането на образователни кампании / листовки, видеоклипове/ за ползите от СР , които са неизчерпаеми и ще доведат до по- пълноценен и щастлив живот на всяка жена, както и до равенство между половете.

Адвокат Весела Величкова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *