РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ

Разводът по взаимно съгласие е един от предпочитаните варианти за прекратяване на брака между двама съпрузи. Тази процедура има много предимства. Първото от тях е, че така разводът е по- бърз и щадящ психиката на съпрузите. Цената на развод по взаимно съгласие е по – ниска. При развод по взаимно съгласие съпрузите чрез взаимни отстъпки решават какви ще са последиците от развода им. Когато сте взели единодушно непоколебимо решение за развод – следващата стъпка е да се консултирате с адвокат.

С него ще обсъдите съдържанието на споразумението по чл. 51 от Семейния кодекс. Необходимо е да постигнете единодушие по задължителните въпроси . Адвокатът Ви ще Ви предложи различни варианти, като след тяхното обсъждане ще изберете тази опция, която в най- пълна степен отговаря на желанията на двете страни. Най – важният въпрос, по които следва да се споразумеят двама души касае техните деца, тоест къде ще живеят, кой ще упражнява родителските права и какъв режим на лични отношения ще има другия родител. Размерът на издръжката не може да се определи под законустановения минимум.

След това идват въпросите за това кой ще ползва семейното жилище след развода, ще има ли промяна във фамилното име и дали съпрузите ще си дължат издръжка. В споразумението също така намира място и въпросът как ще се поемат разноските за делото. Държавната такса за развод по взаимно съгласие е 25 лева. При постановяване на решението се определя – допълнителна държавна такса. Няма пречка да бъдат уредени и въпроси свързани с подялбата на общото имущество, придобити по време на брака в режим на съпружеска имуществена общност, в който случай се начисляват такси и разноски, както при прехвърляне на имоти по нотариален ред. Таксите и разноските могат да се изчислят на базата на данъчна оценка за имота, но е възможно съдът да назначи вещо лице, което да определи пазарната стойност и съответно таксите и разноските да се заплатят на пазарната им стойност, а не на по-ниската данъчна оценка.

Необходимите документи за развод по взаимно съгласие са акт за брак в оригинал и копие от удостоверение за раждане на децата, ако страните имат ненавършили пълнолетие деца.Подават се още и набор от документи по образец. Молбата за развод се подава пред районния съд по местожителство на един от съпрузите. Всички останали въпроси може да обсъдите с авдоката Ви.

адвокат Величкова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *