Издръжка. Издръжка на Деца на Родители без Брак

Съгласно чл. 143 от СК :“ Всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето. Родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си.“

Според закона за дължимостта на издръжката на непълнолетно дете е абсолютно без значение фактът дали даден родител има средства или не – при всички случаи той дължи издръжка. Дали и какъв е размерът на неговите доходи, влияе единствено и само на размера на издръжката.

Минималния праг на издръжка е една четвърт от размера на минималната работна заплата. Издръжка може да се иска и за изминал период / не по- дълъг от 1 година преди предявяването й с иск /. Много хора избират да не формализират отношенията си и не сключват брак, а бащата само припознава детето.

След време по една или друга причина се разделят, което поражда редица въпроси относно издръжката на родените през време на фактическото им съжителство деца. Ако родителите се разбират – те могат да определят издръжка и без намесата на съда в отношенията им или пък да сключат споразумение. За съжаление това е рядка хипотеза.

В повечето случай родителите оставят личните им отношения да се отразят на децата им. Някой дори смятат, че щом нямат сключен граждански брак – то това означава,че не дължат издръжка. Всъщност с брак или без, издръжка на припознатото дете се дължи по закон. При неразбирателство между родителите, за да получава детето Ви издръжка от другия родител ще се наложи да имате съдебно решение, с което съдът да я определи по размер и да я присъди.

Ако след постановяване на съдебното решение, с което се определя размерът на издръжката осъденият на издръжка родител откаже да ви плати сумите по решението, както и ако забавя и не плаща навреме определената издръжка, то вие трябва да образувате изпълнително дело и да искате събирането на тези суми принудително.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *